Informacja z XXI sesji w 2016 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 r.

 

W listopadzie br. sprzedano w wyniku przeprowadzonego przetargu lokal mieszkalny Nr 8              o pow. 30,6 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz ze sprzedażą części przynależnej (piwnica) oraz oddaniem udziału gruntu w użytkowanie wieczyste. Wylicytowana kwota: 49.160,00 zł.

 

W grudniu br. sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 24 o pow. 44,8 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz ze sprzedażą części przynależnej (piwnica) oraz oddaniem udziału gruntu w użytkowanie wieczyste. Cena nabycia: 48.873,77 zł.

 

W grudniu br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w trybie zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408B do wsi Jaskra i drogi powiatowej Nr 1406B do wsi Czechowizna. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie ul. Robotnicza 4.

 

W grudniu br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w trybie zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn. Wyłonieni wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kombatantów 4 (część I zamówienia polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji), BIOM Sp. z o.o.z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, Jaświły (część II zamówienia polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zebranych selektywnie).

 

Zakończono budowę chodnika w miejscowościach Wojtówce oraz Ogrodniki.

 

Zakończono I etap budowy chodnika łączącego wieś Wojtówce oraz Kalinówka Kościelna na odcinku 204 m.

 

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Knyszyn” dofinansowanego ze środków unijnych.

 

22 grudnia b.r. gościła w Knyszynie delegacja z Białorusi, z Rejonu Zelwiańskiego oraz z gminy Dobrzyniewo Duże. Na spotkaniu omówiono założenia, cele i przedsięwzięcia zawarte w projekcie transgranicznym. Popisano porozumienie o partnerstwie pomiędzy Gminą Knyszyn, Gminą Dobrzyniewo Duże oraz Rejonem Zelwiańskim z Białorusi. Podpisano wniosek o dofinansowanie, który przewiduje wykonanie zbiornika wodnego w Knyszynie oraz ścieżki rowerowej z Knyszyna do Białegostoku. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

 

W dniu 27 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Knyszynie.   W uroczystościach uczestniczyli m.in.:

- Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko

- Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

- nadinsp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji

- nadinsp. Daniel Kołnierowicz - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

- st. bryg. Jarosław Wendt - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06