Informacja z września 2016

Informacja z działalności gminy między sesjami

 

 • Rozliczono złożony wniosek na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie dotyczyło budowy drogi gminnej w Guzach, budowy ul. Podlaskiej w Knyszynie oraz remontu odcinka ul. Goniądzkiej w Knyszynie i przebudowy odcinka drogi powiatowej w Guzach. Koszt inwestycji wyniósł ponad pół miliona złotych, a otrzymane dofinansowanie wyniosło ponad 250 tys. zł.
 • Złożono kolejny wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Junga, ul. Zamoyskiego i ul. Chwalczewskiego w Knyszynie.
 • Trwają prace przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn.
 • W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.
 • W dniu 19.09.2016 r. podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Rynek 6 w Knyszynie przeznaczonego do oddania w najem na czas nieokreślony.
 • W dniu 15.09.2016 r. podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynku Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej 33 (obciążony umową najmu lokal nr 2 o pow. użytkowej 30,68 m2 i wolny lokal nr 3 o pow. użytkowej 91,18 m2).
 • W dniu 14.09.2016 r. ogłoszono II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn oznaczonej nr geodezyjnym 33/4 o pow. 0,2122 ha zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela w Zofiówce.
 • W dniu 14.09.2016 r. w wyniku V Przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę nieruchomości oznaczonych geodezyjnie: nr 2429 o pow. 933 m2, nr 2430 o pow. 1487 m2, nr 2428 o pow. 1726 m2 zabudowanych budynkiem OSP przy ul. Szkolnej w Knyszynie.
 • Rozstrzygnięto II Konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego z zakresu odnowy i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja w kwocie 15.000 zł zostanie przyznana Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Knyszynie na prowadzenie Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego im. Św. Jana Pawła II dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności z problemem alkoholowym.
 • Zlecono podział działki nr geodezyjny 137 w Nowinach Kasjerskich oraz działki nr geodezyjny 985/44 i działki nr geodezyjny 518/2 (zabudowanej budynkiem starej przychodni) położonych w Knyszynie na potrzeby procedury sprzedaży.
 • W dniu 27.09.2016 r. ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 o pow. 30,6 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie. Termin licytacji: 04.11.2016 r. (wpłata wadium do 28.10.2016 r.).
 • Wyznaczono datę zawarcia atu notarialnego w sprawie sprzedaży nieruchomości nr geod. 2014 o pow. 0.1080 ha przy ul. Grodzieńskiej w Knyszynie na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • Prowadzone są prace przy żwirowaniu i równaniu dróg gminnych.
 •  W wyniku organizowanego przez Fundację „Projekt Polska” konkursu, knyszyńska społeczność uzyskała wsparcie merytoryczne i finansowe w realizacji spacerownika „450 lat miasta Knyszyna”.
 • Pierwszego czerwca w Białostockim Muzeum Wsi, Zespół Knyszynianki prezentował „Pieczenie chleba” przed dziećmi z Białegostoku i Kużnicy Białostockiej
 • 5 czerwca w ramach „Podlaskich dni rodziny” przy zabytkowym domu odbył się piknik rodzinny. Piknikowi towarzyszyło otwarcie wystawy starych odbiorników kolekcji Pana Zdzisława Jeleniewskiego.
 • W dniach 11-15 czerwca Zespół Knyszynianki i przedstawiciele samorządu gościli w Europarlamencie w Brukseli reprezentując Podlasie swoimi występami. Zespół wyjechał na oficjalne zaproszenie Europosła Kalinowskiego.
 • 18-19 czerwca to zmagania teatralne Młodzieżowego Amatorskiego Teatru Tradycji i zespołu Knyszynianki na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Stoczku Łukowskim. Prezentowane widowiska uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.
 • W dniach od 27czerwca do 8 lipca Knyszyński Ośrodek Kultury był organizatorem wypoczynku „Akcja Lato 2016”. W wypoczynku wzięło udział 56 uczestników.
 • 7 lipca w 444 rocznicę śmierci Króla Zygmunta Augusta zorganizowaliśmy spacer po Knyszynie odwiedzając historyczne zakątki naszego miasta.
 • W dniu 8 lipca w KOK gościł teatr ludowy z Małopolski prezentując widowisko „Tato, Tato sprawa się rypła…”, w tym dniu również otwarto wystawę w domu Piaseckich poświęcona rodzinie Piaseckich.
 • 9 lipca swoje dokonania prezentowali przed społecznością knyszyńską w ramach obchodów „Dni Knyszyna” zespól Knyszynianki i sekcja Taekwondo Huzar działająca przy KOK
 • W dniach 8-10 lipca dyrektor KOK wzięła udział w NieKongresie Kultury w Lubiążu.
 • 29 lipca Zespół Knyszynianki prezentował obrzęd żniwny w Suchowoli, podczas „Europejskiego Chleba Pokoju”
 • W sierpniu rozpoczęła się realizacja Inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy społeczne naszej gminy. „Legenda o studni Giżanki”, „Letnia Akademia Rzemiosła i Sztuki”, „Tanie wokół nas”, „Śpiewy zaduszne” i „Zielnik mojej babci”. Wszystkie inicjatywy realizowane są w ramach projektu „Moje miejsce w kulturze” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.
 • 28 sierpnia Zespół Knyszynianki reprezentował Powiat Moniecki na Wojewódzkich Dożynkach w Szumowie. Panie wykonały tradycyjny wieniec dożynkowy za który otrzymały III nagrodę.
 • 1 września rozpoczęła się realizacja projektu „Opowiedz mi Babciu…” realizowanego w ramach programu „Pomost Kultury”.
 • 4 września Amatorski Teatr tradycji i zespół Knyszynianki wzięli udział w Dożynkach Gminnych w Sokółce, prezentując obrzęd żniwny i pieczenie chleba.
 • Od września wznowiło swoją działalność Ognisko Muzyczne i Sekcja taekwondo.
 • 10 września odbyła się Biesiada literacka im. Elżbiety Daniszewskiej połączona z otwarciem wystawy fotografii autorstwa Rafała Olesiewicza.
 • 18 września Zespół Knyszynianki i Amatorski Teatr Tradycji wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej instytucji kultury Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Osowiczach
 • 18 września w Knyszynie-Zamku odbyła się premiera młodzieżowego teatru „Legenda o studni Giżanki”.
 • W dniach 24-26 września KOK był współrealizatorem z KTR wystawy Muzeum na kółkach. Na Sali widowiskowej KOK odbywały się warsztaty kulinarne potraw kuchni żydowskiej, połączonej z wystawą „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”.
 • 25 września odbył się Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata” podczas pikniku mieszkańcy gminy mogli podziwiać efekty realizowanych inicjatyw w ramach projektu „Moje miejsce w kulturze” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.
 • W dniu 25 września 2016 r. odbyły się zawody w wędkarstwie o Puchar Burmistrza Knyszyna na stawie hodowlanym Pana Andrzeja Groma w Czechowiźnie. W zawodach udział wzięło 28 zawodników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Bagiński Krzysztof

Data wytworzenia: 2016-09-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-10-28