Informacja z XV sesji w 2016 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 marca 2016 r.

 

 1. W dniu 14.03.2016 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO ORAZ PROFILOWANIE I RÓWNANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH NA TERENIE GMINY KNYSZYN W ROKU 2016. zwarto umowę z wykonawcą FIRMA KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
 2. W dniu 25.02.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. BUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY KNYSZYN (zakres inwestycji: Remont nawierzchni drogi gminnej (ul. Goniądzka) w Knyszynie o długości 191,5 km. Budowa drogi gminnej o długości 381,4 m oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową we wsi Guzy. Budowa ulicy Podlaskiej w Knyszynie o długości ok. 167 m.
 3. Gmina Knyszyn otrzymała dotację w kwocie do 23.860,00 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn”.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Knyszyna wezwał osoby prowadzące działalność gospodarczą do przedstawienia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności gospodarczej oraz dowód uiszczania opłaty za tę usługę.
 5. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń na budowę przebudowy dróg do wsi: Czechowizna, Jaskra, Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje.
 6. Wybrano wykonawcę dla sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tykockiej, Północnej i Zamoyskiego.
 7. Firmie Tomas Consulting z Białegostoku zlecono opracowanie studium wykonalności projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tykockiej, Północnej i Zamoyskiego.
 8. Złożono odwołania od decyzji Starosty Monieckiego naliczających kwoty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Zamoyskiego w Knyszynie.
 9. Trwa procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych we wsi Jaskra i Czechowizna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
 10. W związku z częściowym wyczerpaniem budżetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”, dnia 10.03.2016 r., dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”, w którym przesunięto wydatki inwestycyjne z roku 2017 na 2018 r.
 11. Dnia 14.03.2016r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie pełnił dyżur specjalista ds. funduszy europejskich, który wszystkim zainteresowanym udzielał informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE.
 12. Dnia 07.03.2016r. zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu pn. „Plan rozwoju lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2023”. W terminie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia, ani opinie od osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.
 13. Od 1 marca dwie 15-osobowe grupy uczniów z klas II- i III szkół podstawowych uczestniczą w bezpłatnej nauce pływania (20 lekcji). Jest to kontynuacja programu „Umiem pływać” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządu terytorialnego. Z tytułu udziału w projekcie gmina Knyszyn ponosi część kosztów transportu (1910 zł) oraz zapewnia opiekę podczas dowozu. Czynione są starania w celu otrzymania dofinansowania na organizację nauki w okresie wrzesień –listopad.
 14. Gmina Knyszyn przystąpiła do projektu pozalekcyjnych zajęć sportowych „Junior Sport”. Zajęcia rozpoczną się w marcu i będą trwały do grudnia 2016 w wymiarze 3x90 min. W zajęciach będą brali udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Jako lokalny ośrodek szkolenia został zgłoszony Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej.
 15.      17 marca zostanie rozegrany etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Udział wezmą drużyny szkół podstawowych i gimnazjów obu naszych zespołów szkół. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wezmą udział w eliminacjach powiatowych.

 

 1. W dniach od 25 stycznia do 6 lutego KOK był organizatorem „Akcji Zima 2016”, w wypoczynku uczestniczyło 57 dzieciaków.
 2. W okresie Wielkiego Postu pracownicy KOK biorą udział w spotkaniach modlitewnych „Droga Krzyżowa” we wsiach naszej gminy. Rekonesanse prowadzone są w ramach Podlaskiej Szkoły Tradycji działającej przy KOK.
 3. W sobotę 12 marca wnętrze knyszyńskiego kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty stało się areną Powiatowego Spotkania Zespołów Ludowych i Śpiewaczych Powiatu Monieckiego. Po Mszy św. o godz. 11.00, wykonawcy zaprezentowali repertuar, który zawierał pieśni wielkopostne i pogrzebowe. Wystąpili: grupy śpiewacze z Chraboł, Dolistowa, Kalinówki Kościelnej i Zofiówki, zespoły: Dobrzynianki z Dobrzyniewa, Trzciannianki i Tęcza z Trzciannego, Pogodna Jesień i Wrzosy z Moniek, Wodniczka z Szorców, Kądzielnice z Jaświł i Knyszynianki z Knyszyna oraz Eugeniusz Nowik z Knyszyna.
 4. W dniu 13 marca Kreatywne Panie prezentowały swój dorobek artystyczny na jarmarku wielkanocnym zorganizowanym w salce katechetycznej w Knyszynie.
 5. Obecnie trwają przygotowania do XV Międzynarodowych Spotkań Wiosennego Kolędowania z Konopielką które odbędą się w dniu 2-3 kwietnia 2016r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06