Informacja z XIII sesji w 2016 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2016 r.

 1. Dnia 22 stycznia 2016 r. złożono dokumenty rozliczeniowe dotyczące modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. 31 grudnia 2015r. zakończyły się konsultacje społeczne, które miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Knyszyn dotyczących funkcjonowania Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie. W badaniu ankietowym udział wzięło 110 osób.
 3. Trwa procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Biblioteka+ przebudowy i rozbudowy budynku byłego posterunku policji na potrzeby Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie.
 4. Trwa procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę zadaszonej drewnianej wiaty z miejscem na ognisko i okapem/wyciągiem. Lokalizacja inwestycji – Góra królowej Bony. Planowane dofinansowanie – 90% kosztów kwalifikowalnych.
 5. Trwa procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla 101 mieszkańców gminy Knyszyn. Wkład własny gminy w projekcie będzie polegał na użyczeniu sal na szkolenia prowadzone przez tzw. Latarnika Polski Cyfrowej.
 6. Złożono wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn. Dofinansowaniem objęty będzie odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. Poziom dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynosi 100%. W projekcie uwzględniono 30 nieruchomości.
 7. Rozstrzygniecie ogłoszonego w grudniu 2015 r. konkursu pn. „Najładniejsza świąteczna dekoracja posesji” nastąpi 31 stycznia 2016 r. podczas Powiatowego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych.
 8. Od 01 stycznia 2016 r. w Knyszyńskim Ośrodku Kultury funkcjonuje punkt darmowej pomocy prawnej, która jest udzielana przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Szczegóły na stronie internetowej www.knyszyn.pl
 9. Uzyskano decyzję o ustaleniu celu publicznego w sprawie przebudowy drogi powiatowej Zofiówka – Nowiny Kasjerskie i Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje.
 10. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Północnej i Łąkowej.
 11. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 13 o powierzchni 37,7 m2 przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz z piwnicą oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i uczestników licytacji.
 12. Sekcja Teakwondo (8 osób) wzięło udział w Mikołajkowych zawodach w Giżycku, Wiktoria Lićwinko zdobyła srebrny medal a Oliwia Sidorska brązowy.
 13. W Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt. „Zapachy babcinej kuchni”
 14. W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu pt. „Inna choinka”. Wzięło udział 9 uczestników z naszej gminy, zdobyli oni 3 nagrody i jedno wyróżnienie.
 15. W spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez KOK i MOPS wzięło udział około 50 osób
 16. W Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu na „Bombkę i kartkę bożonarodzeniową”. Wzięło udział 8 uczestników z naszej gminy. Jedna osoba zajęła I miejsce w kategorii powyżej 15 lat.
 17. W akcji zima, która rozpoczęła się 25 stycznia, bierze udział 48 uczestników
 18. Odbyły się Mikołajki w bibliotece dla 30 osobowej grupy dzieci z klas I-V SP
 19. W knyszyńskiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Anną Kamińską autorką książki „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2016-01-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06