Informacja z XII sesji w 2015 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 r.

 

 1. Dnia 25 listopada 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie urządzenia zbiorowej mogiły wojennej 3 żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.
 2. Dnia 10 grudnia 2015 r. Burmistrz Knyszyna ogłosił konkurs pn. „Najładniejsza świąteczna dekoracja posesji”. Termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2015 r.
 3. Dnia 14 grudnia 2015 r. podpisane zostało porozumienie z Podlaską Spółką Energetyczną Ekologiczna Moc Sp. z o.o. oraz z firmą NOVA ENERGIA w sprawie utworzenia Lokalnej Inicjatywy Energetycznej. 18 grudnia zostało podpisane porozumienie z firmą Coral oraz ze Stowarzyszeniem Królewski Gościniec Podlasia także w sprawie utworzenia Lokalnej Inicjatywy Energetycznej. W obu porozumieniach rola jst sprowadza się do współpracy w działaniach promocyjno- informacyjnych na temat OZE.
 4. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn, wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 5. W wyniku II Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 94 położonej w Wojtówcach, wyłoniono nabywcę nieruchomości. Najwyższa wylicytowana kwota nabycia: 6.100,00 zł.
 6. W dniu 16.12.2015r. ogłoszono konkurs otwarty ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r. Kwota dotacji przewidziana na realizację zadań: 42.000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2016 r.
 7. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono firmę odbierającą odpady komunalne z jednostek Gminy Knyszyn. Wygrała firma MPO z Białegostoku.
 8. W dniu 22.12.2015 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia została przyjęta Strategia Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Wniosek o dofinansowanie realizacji tej strategii zostanie złożony do końca roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
 9. W Urzędzie Miejskim w Knyszynie zbierane są wnioski mieszkańców gminy o dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 10. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie drogi gminnej nr 104818B – ul. Zamoyskiego.
 11. Wykonano remont trzech pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Knyszynie (sekretariat oraz pokoje burmistrza i jego zastępcy).
 12. 6 grudnia 2015 r. odbyło się podsumowanie projektu „Zapachy Babcinej kuchni” realizowanego przez KOK i dofinansowanego przez Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 13. 18 grudnia na Sali KOK odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów z gminy Knyszyn.
 14. 20 grudnia w domu katechetycznym przy knyszyńskiej plebanii odbył się jarmark świąteczny. Kreatywne Panie przygotowały ozdoby świąteczne. Była to również prezentacja ich dorobku artystycznego.
 15. Miesiąc grudzień to okres pisania projektów na przedsięwzięcia kulturalne w roku 2016. Złożono 3 projekty jeden do Narodowego Centrum Kultury i dwa do Urzędu Marszałkowskiego.
 16. Miesiąc grudzień to również podsumowania konkursów plastycznych na „Bombkę i pocztówkę Bożonarodzeniową”, oraz „Inna choinka”. W obu konkursach knyszyńscy uczestnicy otrzymali pierwsze nagrody.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2015-12-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06