Informacja z sierpnia 2016

Informacje z pracy samorządu

 

Złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej w Guzach, budowy ul. Podlaskiej w Knyszynie oraz remontu odcinka ul. Goniądzkiej w Knyszynie i przebudowy odcinka drogi powiatowej w Guzach. Zgodnie z zawarta umową, wykonawca wykonał zadanie za kwotę ryczałtową 513.869,83 zł. Wnioskowana dotacja z budżetu państwa wynosi ponad 250 tys. zł.

 28 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej do wsi Jaskra i drogi powiatowej do wsi Czechowizna. Zgodnie z zawartą umową całkowity koszt operacji wyniesie ponad 4 mln zł, a dofinansowanie ze środków programu PROW wyniesie ponad 2,5 mln zł. Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408B do wsi Jaskra i drogi powiatowej Nr 1406B do wsi Czechowizna" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 10 sierpnia ogłoszono V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn położonej przy ul. Szkolnej na działkach o nr geod. 2429 o pow. 933m2, 2430 o pow. 1487 m2, 2428 o pow. 1726 m2. Zabudowa w postaci 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku .Budynek w wieku ok. 30 lat z częścią garażową na 3 stanowiska. Stan surowy, docieplony styropianem.

 12 sierpnia ogłoszono I Przetarg ustny ograniczony na nieruchomości Gminy Knyszyn . Działki niezabudowane położone są we wsi Nowiny Zdroje . Nr geod. 24 o pow. o,26ha, 25 o pow. 0,18 ha.

10 sierpnia ogłoszono II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odnowy i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przebudowy ulic Zamoyskiego, Junga i Chwalczewskiego w Knyszynie. Gmina planuje złożenie wniosku do dofinansowanie inwestycji ze środków Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

 Zakończono budowę chodnika w ul. Władysława Jagiełły w Knyszynie.

 Rozpoczęto remont kolejnego odcinka drogi żwirowej położonej na działce o nr 1700/2 tzw. „Gościniec”.

 Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego, ul. Północna i Łąkowa w Knyszynie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Bagiński Krzysztof

Data wytworzenia: 2016-08-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-10-28