Informacja Burmistrza z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawiona na V sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2015 r. 

 

Do pkt. 5

Przewodnicząca otworzyła punkt 5 porządku obrad następnie udzieliła głosu Burmistrzowi, który przedstawił następujące informacje z działalności gminy w okresie między sesjami.       

 1. Rozpoczęto równanie dróg na terenie Gminy Knyszyn.
 2. Zostały wysłane zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych do wsi: Jaskra, Czechowizna, Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje.
 3. Zgłoszono propozycję aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ankietę do Master Planu w zakresie inwestycji kanalizacyjnych planowanych do budowy.
 4. W dniu 11 lutego br., w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu otwartego ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r., zawarto umowę na realizację zadań we wskazanym zakresie z Uczniowskim Klubem Sportowym PODLASIAK KNYSZYN. Kwota dotacji: 42.000,00 zł.
 5. Trwa ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Knyszyn..
 6. Do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego złożono wniosek o udzielenie dotacji na wykonanie ekspertyzy budowlanej stropów drewnianych w zabytkowym budynku przychodni położonym w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96.
 7. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na udzielenie dotacji przeznaczonej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn.
 8. Trwają prace przy opracowywaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knyszyn na lata 2015-2020”. Od mieszkańców gminy zebrano ponad 350 ankiet na temat zużycia energii w gospodarstwach domowych.
 9. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP przyznał dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całkowita wartość samochodu wynosi ok. 650 tys. zł. Na spotkaniu z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej uzyskaliśmy obietnicę dofinansowania w kwocie 150 tys. zł ze środków Państwowej Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym deklarację ( bez podania kwoty) o dofinansowaniu zakupu samochodu złożył również Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn.   
 10. W dniu 11 marca br. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie odbyło się szkolenia z zakresu przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015. Szkolenie prowadzili pracownicy Monieckiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 11. W dniu 12 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, które miało charakter dyskusyjny i dotyczyło kierunków rozwoju Gminy Knyszyn w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
 12. W dniu 30 marca br. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie dyżur pełnili specjaliści ds. Funduszy Europejskich, którzy udzielali bezpłatnych porad na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
 13. Ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn położonej w obrębie Knyszyn – Zamek.
 14. Burmistrz Knyszyna wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie połączenia sołectwa kolonia - Lewonie z sołectwem Czechowizna w jedno sołectwo Czechowizna oraz nadania statutu sołectwu Czechowizna.
 15. W dniu 17 marca w Knyszynie-Zamku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa i na mu statutu.
 16. Od dnia 23 marca 2015 r. rozpoczął się nabór dzieci do przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2015/2016.
 17. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 932 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 24 063,04.

Informacja z działalności Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

1. 15 marca Młodzieżowy Teatr Tradycji oraz Zespół Knyszynianki wyjechali do Białostockiego Muzeum Wsi aby prezentować „Zapusty Podlaskie” – widowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Całą prezentację widowiska można było obejrzeć w TVP O/Białystok

2. 7 marca w kościele Parafialnym w Knyszynie odbyły się Powiatowe Spotkania Pieśni Wielkopostnej i Pogrzebowej. W spotkaniu uczestniczyły zespoły i grupy śpiewacze z naszego regionu.

3. 6 marca Kreatywne Panie obchodziły dzień kobiet . Podczas świętowania odbyło się spotkanie z doradcami kosmetycznymi MARY KAY.

4. 11 marca podczas spotkania roboczego Prezesa Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna  z udziałem Burmistrza Knyszyna, Wójta Gminy Krypno, przedstawicieli władz samorządowych z Gminy Jaświły, oraz przedstawicieli instytucji kultury wymienionych gmin, powołano Podlaską Szkołę Tradycji pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Knyszyński Ośrodek Kultury będzie koordynatorem wszystkich działań prowadzonych w ramach szkoły tradycji.

5.  W sobotę 14 marca odbył się w Białymstoku XIV Turniej Tańca Nowoczesnego "CITY OF DANCE". Grupa tancerzy Hip Hop z Knyszyna zdobyła dwie nagrody. Duet Weronika Okrasińska i Katarzyna Klimowicz zajęły IV miejsce, oraz w tańcu solo Weronika Okrasińska zajęła V miejsce.

6. 16 marca Kreatywne Panie wzięły udział w warsztatach pielęgnacyjnych z MARY KAY. Podczas warsztatów panie zapoznały się z doborem odpowiedniej pielęgnacji ciała, poznały najnowsze trendy w makijażu.

7. W marcu trwają warsztaty zdobnictwa obrzędowego Świąt Wielkanocnych. Ogłoszony został konkurs na najpiękniejszą palmę i pisankę. Podsumowanie konkursu odbyło się 29 marca na placu przed KOK.

8. W ramach Podlaskiej Szkoły Tradycji trwają rekonesanse w terenie w celu rejestrowania najciekawszych modlitw wielkopostnych (Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali). Dotychczas wytypowano wsie Zofiówka, Długołęka i Zabiele.

9. W dniach 26-29 marca w ramach Podlaskiej Szkoły Tradycji odbyły się Spotkania Wielkopostne i Wołoczebne.

Metryka strony

Udostępniający: Kudzinowski Andrzej

Wytwarzający/odpowiadający: Kondrakiewicz Robert

Data wytworzenia: 2016-03-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-06-24