Informacja Burmistrza z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawiona na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lutego 2015 r. 

Do pkt. 4

Przewodnicząca otworzyła punkt 4 porządku obrad. Następnie udzieliła głosu Burmistrzowi, który przedstawił następujące informacje z działalności gminy:

 • W dniu 28.01.2015 r. w ramach I Przetargu ustnego nieograniczonego odbyła się licytacja na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 83/8 o powierzchni 0.3000 ha, położonej w Wojtówcach, gm. Knyszyn. Cena uzyskana w toku licytacji: 13.352,88 zł.
 • Wynikiem negatywnym zakończył się II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania numer 1 w budynku Domu Nauczyciela w Zofiówce wraz z udziałem w gruncie oraz kolejny (III) Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania numer 3 w budynku Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej wraz z udziałem w gruncie i pomieszczeniami przynależnymi (w obu przypadkach brak wpłaty wadium i brak uczestników licytacji).
 • W dniu 7 stycznia br. ogłoszono Konkurs otwarty ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
 • W dniach 13-19 stycznia przeprowadzono w ZS w Kalinówce Kościelnej i ZSO w Knyszynie kontrole prawidłowości wykorzystania środków z dotacji celowej na realizacje rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
 • 2 lutego przeprowadzono kontrole składowiska odpadów komunalnych w Knyszynie z udziałem przedstawiciela dzierżawcy, firmy Czyścioch z Białegostoku.
 • 6 lutego złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (tzw. Gościniec) na długości ok. 1km.
 • Wyłoniono wykonawcę opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knyszyn na lata 2015-2020”: Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji Sp. z o.o., kwota zlecenia: 34.440 zł brutto.
 • W dniach 29.01-6.02.2015 r. odbyły się zebrania sołeckie na których wybrano sołtysów.
 • Fundacja „Maratony Kresowe” złożyła propozycję organizacji na terenie naszej gmin, w dniu 10 maja 2015 r. rowerowych wyścigów terenowych. Całkowity budżet imprezy wynosi 20 000 zł. Główny organizator oczekuje od gminy zabezpieczenia lub pozyskania środków w kwocie 8 500 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie imprezy ze środków Powiatu Monieckiego, który zadeklarował kwotę 2 000 zł. W dniu 15 lutego będzie złożony kolejny wniosek.
 • Gmina Knyszyn we współpracy z Knyszyńskim Towarzystwem Regionalnym im. Zygmunta Augusta oraz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska z Białegostoku i Instytutem Pamięci Narodowej wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o organizację w naszym mieście Wojewódzkich Obchodów 75-tej Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Na te uroczystość planowane jest wykonanie i odsłonięcie monumentu upamiętniającego mieszkańców Knyszyna zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej: braci Józefa i Bronisława Chodorowskich oraz Kazimierza Mierczyńskiego a także Żołnierza Wyklętego, Stanisława Malesińskiego.
 • W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego wykonania ekspertyzy technicznej stropów drewnianych zabytkowego budynku dawnej przychodni lekarskiej przy ul. Grodzieńskiej. Do wykonania ekspertyzy a następnie projektu i remontu budynku gmina została zobligowana zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew w Knyszynie-Zamku, przy Wiejskim Domu Kultury w Grądach oraz w pasie drogi gminnej (tzw. Gościniec).
 • W związku z przeprowadzoną modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w Grądach został zatrudniony na umowę zlecenie opiekun obiektu, który będzie odpowiedzialny za jego udostępnianie mieszkańcom oraz organizowanie zajęć aktywizujących społeczność lokalną.
 • od 13.01.2015 kontynuowany jest projekt zajęć sportowych Multisport. Zajęcia w tygodniowym wymiarze 3x90 min. Są realizowane w ZSO w Knyszynie przez nauczyciela w-fu. Uczestniczą w nich uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Wynagrodzenia nauczyciela płatne z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina jedynie bezpłatnie wypożycza obiekt na zajęcia. Do tego MSiT zakupuje do szkoły sprzęt sportowy na kwotę ok. 2,5 tys. zł. Zajęcia będą się odbywały do grudnia z pominięciem ferii letnich.
 • wysłano zgłoszenie na kontynuację projektu „Umiem pływać” – nauka pływania dla klas I-III . Projekt finansuje MSiT oraz Urząd Marszałkowski, gmina zapewnia opiekunów podczas transportu oraz dopłaca do przewozu dzieci ( w ubiegłym roku było to 1670 zł). W nauce biorą udział 2 grupy po 15 dzieci. Jest 20 lekcji.
 • zgłoszono udział gminy do bezpłatnego polsko-szwajcarskiego projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Projekt współfinansowany m.in. przez uniwersytet medyczny w Białymstoku. Zakłada udział dzieci w wieku 3-6 lat (przedszkole).  Dzieci otrzymają materiały edukacyjne i zestawy do higieny jamy ustnej a rodzice i nauczyciele dowiedzą się jak wykształcić w dzieci pozytywne nawyki higieniczne.
 • 28 stycznia na spotkaniu organizacyjnym z dyrektorami szkół ustalono nowe zasady i kwoty stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.  Zamiast 75 zł stypendium, uczniowie szkoły podstawowej otrzymają 100 zł, a uczniowie gimnazjum 130 zł.
 • 3 stycznia w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
 • 11 stycznia na Sali widowiskowej KOK prezentowane były Jasełka w wykonaniu młodzieży szkolnej. Widowisko jasełkowe cieszyło się dużym uznaniem wśród mieszkańców Knyszyna
 • 17 stycznia grupa AA Promyk zorganizowała Bal karnawałowy dla uczestników AA
 • 20, 21 stycznia to święto Babci i dziadka, MGBP i Przedszkole w Knyszynie byli organizatorami Święta.
 • 23 stycznia Młodzieżowy Amatorski Teatr tradycji i Zespół Knyszynianki wyjechali do Korycin do Ziołowego Zakątka aby prezentować obrazki obrzędowe „Swaty” i „Zapust” podczas Konferencji poświęconej tradycjom Bożonarodzeniowym i Noworocznym. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele 24 gmin woj. Podlaskiego i Mazowieckiego. Prezentowane obrazki obrzędowe cieszyły się dużym uznaniem wśród uczestników konferencji.
 • 25 stycznia odbył się Powiatowy Przegląd Tradycyjnych Form Kolędowania. W przeglądzie wzięło udział 8 grup kolędniczych. Zespół Knyszynianki wytypowany został na przegląd wojewódzki.
 • W dniach 26.01.2015- 7.02.2015 r. w Knyszyńskim Ośrodku Kultury zorganizowano „Akcję Zima 2015” z wypoczynku zimowego skorzystało 50 uczestników. „Akcja Zima 2015” organizowana była wspólnie z MOPS. Wszyscy uczestnicy byli dożywiani słodką bułeczką i mlekiem.
 • 1 lutego Zespół Knyszynianki wyjechał do Hajnówki na Wojewódzki Przegląd Tradycyjnych Form Kolędowania. W Hajnówce Knyszynianki zdobyły I miejsce w kategorii kolędowania z szopką.
 • 3 lutego 2015 r. dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach Taekwondo mieli okazję ćwiczenia pod fachowym okiem Mistrzów Taekwondo z Korei którzy odwiedzili Knyszyn aby poprowadzić trening.
 • 9 lutego w KOK odbyło się szkolenie prowadzone przez Fundację Form Inicjatyw Rozwojowych na temat Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia franczyz społecznych. Prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, pozyskiwanie środków na działalność.

Metryka strony

Udostępniający: Kudzinowski Andrzej

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2016-10-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-06-24