Informacja z XVI sesji w 2016 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016 r.

 

 • W dniu 13-04-2016 r. Burmistrz Knyszyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki o nr geodezyjnym 210/3 (obręb miasta Knyszyna, gm. Knyszyn) z wniosku SOLARPROJEKT s.c. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka.
 • W dniu 13.05.2016r. podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego Nr 24 o pow. 44,8 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie, przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy). Cena ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 68.400,00 zł. Lokal zostanie sprzedany wraz z przynależną piwnicą oraz oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste.
 • Rozpoczęto czynności mające na celu sprzedaż w drodze przetargu budynku starej przychodni przy SP ZOZ w Knyszynie.
 • 20 maja odbyło się spotkanie Starosty Monieckiego i Burmistrza Knyszyna z właścicielami działek położonych w obrębie ul. Rynek w Knyszynie. Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących podziału działek nr 2210/1 i 2210/3 niezbędnego do uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogi powiatowe położone w obrębie Rynku.
 • Trwa przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatowa w Guzach oraz ul. Podlaskiej i ul. Goniądzkiej w Knyszynie. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 778 m. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z siedziba w Grajewie. Łączny koszt inwestycji wynosi 525,5 tys. zł, w tym, 50% dofinansowania z krajowego Programy Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 • Trwa procedura przygotowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Północnej, Tykockiej, Zamoyskiego oraz Szkolnej w Knyszynie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 • W dniu 13 maja opublikowano zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania programu Rewitalizacji dla Gminy Knyszyn. Dokument ten jest niezbędny do aplikowania o środki unijne w ramach Re gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 • W dniu 24 maja odbyło się szkolenie informacyjne pt. „Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej i wsparcia inwestycji lokalnych 2014-2020 na terenie LGD Puszcza Knyszyńska”.
 • W niedzielę 8 maja odbył się w Knyszynie kolejny, drugi już Maraton Kresowy. Wystartowało w nim 502 zawodników z całej Polski, a także z Litwy i Białorusi.
 • 10 i 11 maja w knyszyńskiej szkole odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek” skierowanego do uczniów szkół podstawowych.
 • 12 i 13 maja delegacja knyszyńskiego gimnazjum uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Zjeździe Szkół rotmistrza Witolda Pileckiego, który odbył się w Morągu i Łącznie.
 • W dniu 17 maja ogłoszono II edycję konkursu „Najładniejszy ogród w Gminie Knyszyn w 2016 r.”
 • Trwają prace przygotowawcze do Dni Knyszyna, które odbędą się 8 i 9 lipca.
 • W dniu 3 kwietnia 2016r. odbyły się XV Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką. W spotkaniach wzięło udział 22 zespołów w tym z Litwy i Białorusi.
 • 8 maja Zespół Knyszynianki uczestniczył w Regionalnym Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce. Knyszyn reprezentowała również Pani Regina Świtoń ze swoją poezją.
 • 13 maj odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków
 • 15 maja Młodzieżowy Amatorski Teatr Tradycji i Zespół Knyszynianki uczestniczyli w Obchodzeniu pół z królewną w Białostockim Muzeum Wsi
 • 23 maja podsumowano diagnozę inicjatyw kulturalnych Gminy Knyszyn w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 dofinansowanego ze środków Narodowego centrum Kultury. Diagnoza opublikowana zostanie na stronach www. kok.knyszyn.pl. Ogłoszono również konkurs na Inicjatywy lokalne w Gminie Knyszyn, które również zamieszczone będą na stronie www.kok.knyszyn.pl i Facebooku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06