Informacja z czerwca 2016

Informacja z działalności gminy miedzy sesjami

 

 1.     Zakończono przebudowę dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wykonana została przebudowa drogi we wsi Guzy oraz ul. Podlaska i końcowy odcinek  ul Goniądzkiej w Knyszynie.
 2.  W porozumieniu z powiatem monieckim wykonano przebudowę odcinka 171 m drogi powiatowej do wsi Guzy.
 3.  Ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: ks. Edwarda Junga, Jana Zamoyskiego i Piotra Chwalczewskiego oraz budowę siłowni w Knyszynie.
 4.  We współpracy z powiatem monieckim rozpoczęto budowę chodnika w ul. Władysława Jagiełły w Knyszynie.
 5.  Rozpoczęto procedury ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wykonania toalety publicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania wiaty turystycznej wraz z otoczeniem
 6.  Trwają przygotowania do wykonania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji knyszyńskiego szpitala.
 7.  Wykonano modernizację oświetlenia na LED-owe we wsiach: Kalinówka Kościelna, Ogrodniki, Zofiówka, Chobotki, Czechowizna. Zakup lamp opłacono z funduszu sołeckiego.
 8. W ramach funduszu sołeckiego zamówiono tablice kierunkowe do posesji w obrębie wsi Jaskra.
 9.  Trwają uzgodnienia z Powiatem Monieckim oraz Gminą Dobrzyniewo w celu budowy ścieżki rowerowej z Knyszyna do Białegostoku. Powiat zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej. Gmina Knyszyn planuje wykonanie takiej dokumentacji na swoim terenie do końca 2016 r.
 10.  Trwają prace projektowe budowy toalety publicznej w Knyszynie oraz wiaty turystycznej z miejscem ogniskowym w obrębie byłej żwirowni położonej przy Gościńcu.
 11. Wyłoniono wykonawcę opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Knyszyn. Dokument ten jest niezbędny do aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 12.  Zakończono prace remontowe przy mogile indywidualnej żołnierza Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej, położonej na cmentarzu parafialnym w Knyszynie. Całkowity koszt prac wyniósł 2.767,50 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 1.500 zł, pozostała kwotę pokryło Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne z kwesty przeprowadzonej w ubiegłym roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Baginski Krzysztof

Data wytworzenia: 2016-06-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-10-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-10-28