Informacja z VII sesji w 2015 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 8 czerwca rozpoczęto procedurę przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Knyszyn na lata 2015 – 2020. Aktualnie uzyskiwane są uzgodnienia dotyczące konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • 16 czerwca ogłoszono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 985/30 o powierzchni 1678 m2, położonej w rejonie ul. Białostockiej w Knyszynie (brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej). W przetargu mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości sąsiednich. Termin przetargu (licytacji) 22.07.2015 r.
 • Rzeczoznawcy majątkowemu zlecono wycenę lokalu mieszkalnego Nr 13 o powierzchni 37,70 m2 w bloku przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie. Kolejnym etapem będzie podanie do publicznej wiadomości wykazu mieszkania przeznaczonego do sprzedaży, a następnie opublikowanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego (zawiadomienia i ogłoszenia dostępne będą na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39, na stronie internetowej urzędu: www.knyszyn.pl i Biuletynie Informacji Publicznej, na www.monitorurzedowy.pl).
 • 16 czerwca podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych i Obsługi Inwestycji A.J.M. Inwest, Andrzej Maciorowski na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłego komisariatu policji na potrzeby biblioteki gminnej za kwotę brutto 37 000 zł.
 • Zamówiono oznakowanie do wsi Grądy (teren zabudowany) oraz parking na Rynku w Knyszynie.
 • Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej stropów drewnianych w budynku zabytkowym położonym w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96.
 • Podpisano aneks do umowy na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. Aneks ten przewiduje rozszerzenie dofinansowania termomodernizacji szkoły w Kalinówce Kościelnej o kompleksową modernizację kotłowni węglowej w tym obiekcie.
 • 16 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę pieca węglowego w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz kompleksową modernizację kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej. Termin otwarcia ofert 01.07.2015 r. Modernizację kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej realizowana jest w ramach projektu termomodernizacji budynków oświatowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • 18 czerwca rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej (tzw. Gościniec) w obrębie: Grądy, Poniklica, Wodziłówka. Wyłoniony wykonawca: USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Stanisław Chodkiewicz z Moniek z ceną ofertową brutto 89.216,82 zł. Termin wykonania zamówienia do 15 października 2015 r.
 • W dniach 19-20 czerwca odbyły się Dni Knyszyna. Rozegrano turnieje piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą posesję, wspólna zabawa obfitowała w wiele atrakcji dla dzieci młodzieży i dorosłych.
 • 23 czerwca podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na finasowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych pochodzących z 15 nieruchomości na terenie gminy Knyszyn. Kwota dotacji wynosi 14.932,00 zł.
 • 23 czerwca odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Knyszyn-Zamek
 • 24 czerwca złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową na kwotę 24 214 zł w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II, Administracja samorządowa”
 • 25 czerwca wykonano oświetlenie uliczne LED (10 lamp) we wsi Poniklica.
 • 26 czerwca ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn we wsi Wojtówce.
 • Podsypano drogi gminne: do wsi Lewonie, Gościniec, drogi w Knyszynie-Zamku i Czechowiźnie.
 • Wykonano odkrzaczanie dróg gminnych, wykonywane nieodpłatnie w zamian za pozyskane zrąbki.
 • 8 maja w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Przedszkola pt. "Mama Tata i ja"
 • 16 maja odbyło się spotkanie dla kobiet ph "Bądź piękna na wiosnę". Gościem spotkania była pani Iwona Misiewicz - ekspert w braffitingu.
 • 24 maja zespół Knyszynianki i Młodzieżowy Teatr Amatorski wystąpiły w Muzeum Wsi z widowiskiem obrzędowym „Zielone Świątki”
 • 29 maja Gmina Knyszyn prezentował swoje stoisko podczas obchodów 25- lecia samorządów w Białymstoku z aktywnym udziałem Knyszynianek oraz Pań Kreatywnych. Prezentacja produktów lokalnych, atrakcji turystycznych i folkloru była dobrą okazją do promocji gminy.
 • 3 czerwca MGBP w Knyszynie zorganizowała happening ph. „Cała Polska czyta dzieciom” a 5 czerwca rajd rowerowy pt. „Objazdowy bibliotekarz”.
 • W dniach od 8 czerwca do 6 lipca w domu zabytkowym przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie można oglądać wystawę pokonkursową „Zabytki Podlasia w miniaturze”
 • 21 czerwca zespół Knyszynianki oraz Młodzieżowy Teatr Amatorski wystąpiły z widowiskiem „Noc Świętojańska” w Białostockim Muzeum Wsi
 • 21 czerwca grupy Teakwondo działająca przy Knyszyńskim Ośrodku Kultury Wyjazd wzięła udział w zawodach sportowych w Wydminach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2015-06-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06