Informacja z III sesji w 2014 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na III sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r.

1)      W dniu 13.11.2014 r. Gmina Knyszyn przejęła w formie darowizny od Starosty Monieckiego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2376 o powierzchni 0,1274 ha położoną w Knyszynie (po byłym posterunku policji w Mońkach) z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe oraz cel publiczny w postaci biblioteki publicznej. Protokolarne przekazanie obiektu odbyło się 1 grudnia 2014 r. Decyzja został podjęta przez poprzedni samorząd, lokalizacja nieruchomości jest dość atrakcyjny niemniej koszt remontu budynku to minimum 500 tys. zł.    

2)      Burmistrz Knyszyna ogłosił następujące przetargi:

- I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 83/8 o powierzchni 3.000 m2 – obręb: Wojtówce, gmina Knyszyn,

- II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 52,92 m2 wraz z udziałem w gruncie (udział w gruncie: 5292/10962) w Zofiówce, gm. Knyszyn (na działce nr geodezyjny 33/4 o powierzchni 2122 m2),

- kolejny (III) Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 91,18 m2 wraz z udziałem w gruncie (udział w gruncie: 12976/28807) i pomieszczeniami przynależnymi w Kalinówce Kościelnej 33, gm. Knyszyn (na działce nr geodezyjny 208/2 o powierzchni 2397 m2).

3)      W dniu 1.12.2014 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Usługowo-Asenizacyjnym ASTWA umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Knyszyn. Roczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto wynosi 275 633,28 zł.

4)      W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach” współfinansowanego ze środków PROW złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową na kwotę 228 524,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

5)      W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej nr 1399B, drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671” współfinansowanego z tzw. „Schetynówek”, złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 1 476 008,96 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

6)      Na drodze gminnej Knyszyn-Grądy wykonano dodatkowe zjazdy oraz umocnienie skarp przy przepustach.

7)      Realizowany jest projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja samorządowa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Do Urzędu Miejskiego w Knyszynie i jednostek gminnych przekazano 74 komputery i laptopy, odbyły się szkolenia. Projekt zostanie zakończony w 2015 r.

8)      Gmina Knyszyn i Gmina Mońki, wspólnie z partnerami litewskimi – Administracją Samorządu Rejonu Olickiego i Administracją Samorządu Rejonu Trockiego zrealizowały projekt „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska”. W dniach 11-12 grudnia 2014r. odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich współpracujących samorządów.

9)      30 grudnia wymieniono piec centralnego ogrzewania w domu nauczyciela w Kalinówce Kościelnej.

10)  uporządkowano przejście pomiędzy ul. Goniądzką i ks. Junga.  

11)  Z działalności Knyszyńskiego Ośrodka Kultury:

- 23 listopada zawodnicy Knyszyńskiej Sekcji Taekwando uczestniczyli w zawodach, które odbyły się w Warszawie. Justyna Osiecka zdobyła złoty medal.

- 6 grudnia w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbyły się mikołajki dla dzieci klas przedszkolnych i szkoły podstawowej

- 7 grudnia odbyło się wieczór wspomnień poświęcony śp. Elżbiecie Daniszewskiej

- 12 grudnia odbyło się w Mońkach posumowanie powiatowego konkursu na najpiękniejszą choinkę. Małe koło plastyka działające przy knyszyńskim Ośrodku Kultury otrzymało wyróżnienie, natomiast koło plastyczne II nagrodę.

- 13 grudnia odbyło się posumowanie wojewódzkiego konkursu „Uroda śmiecia”. Nagrody główne zdobyli: Klaudia Budna, Jakub Wasiluk, Stanisław Nowacki.

- 19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe osób samotnych.

- Knyszyński Ośrodek Kultury we współpracy z Knyszyńskim Towarzystwem Regionalnym im. Zygmunta Augusta złożył 3 wnioski na konkursy ofert ogłoszone przez Urząd Marszałkowski. Wnioski o dofinansowanie dotyczą następujących projektów: Wydanie dwóch książek z twórczością Elżbiety Daniszewskiej, organizacja międzynarodowego przeglądu pieśni konopielkowych, projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Zapachy babcinej kuchni”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2014-12-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06