Data wydania 2020-02-05
Tytuł Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 2020-02-05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie
Numer 137/20

Zarządzenie Nr 137/20

Burmistrza Knyszyna

z dnia 5 lutego 2020 r.

   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Knyszynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Knyszyna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-02-05

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-02-05