Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego

 

Urząd Miejski w Knyszynie posiada strukturę stanowiskową.

 

 

  Stanowisko

Nazwisko i imię pracownika

Dane kontaktowe

e-mail

tel. stacjonarny

tel. komórkowy

Burmistrz Knyszyna

Chmielewski Jarosław Antoni

burmistrz@knyszyn.pl

/85/7279971

 

Zastępca Burmistrza Knyszyna

Chowański Krzysztof

burmistrz@knyszyn.pl

/85/7279971

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Kondrakiewicz Robert

sekretarz@knyszyn.pl

/85/7279981

 

Inspektor ds. organizacyjnych

Purzecka Dorota

sekretariat@knyszyn.pl

/85/7279971

 

Inspektor ds. szkolnictwa

Puławska Urszula Marta

oswiata@knyszyn.pl

/85/7279994

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, ochrony przeciwpożarowej

Kudzinowski Andrzej

rm@knyszyn.pl

/85/7279986

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

Gołko Urszula

urszula.golko@knyszyn.pl

/85/7279985

 

Inspektor ds. czystości i porządku

Kakareko Agnieszka

agnieszka.kakareko@knyszyn.pl

/85/7279985

 

Informatyk Urzędu

Krysiewicz Łukasz

informatyk@knyszyn.pl

/85/7279991

 

Kierowca samochodu ciężarowego

Kulikowski Zdzisław

 

 

605899138

Kierowca samochodu ciężarowego/palacz

Kuc Sławomir

 

 

605899137

Kierowca samochodu osobowego

Cimoch Andrzej

 

 

605899428

Sprzątaczka

Wróblewska Agnieszka

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Wilman Joanna

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Zajkowski Bolesław

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Gieniusz Ewelina

 

 

 

REFERAT FINASNOWY

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego

Daniłowska Maria

skarbnik@knyszyn.pl

/85/7279982

663349887

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Sienkiewicz Agata

agata.sienkiewicz@knyszyn.pl

/85/7279989

 

Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości

Reszeć Mirosława

miroslawa.reszec@knyszyn.pl

/85/7279984

 

Referent ds. księgowości podatkowej

Wasiluk Iwona

iwona.wasiluk@knyszyn.pl

/85/7279984

 

Inspektor ds. płac

Mosiejewska Ilona Barbara

ilona.mosiejewska@knyszyn.pl

/85/7279976

 

Podinspektor ds. księgowości

Suchocka Ewa

ewa.suchocka@knyszyn.pl

/85/7279990

 

Inspektor ds. księgowości

Zdanowicz Magdalena

magdalena.zdanowicz@knyszyn.pl

/85/7279990

 

Referent ds. podatków i opłat

Kołakowska Marta

marta.kolakowska@knyszyn.pl

/85/7279984

 

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy

Molska Anna Aneta

promocja@knyszyn.pl

/85/7279983

725760001

Inspektor ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych

Rożko Edyta

nieruchomosci@knyszyn.pl

/85/7279983

 

Referent ds. rozwoju i promocji gminy

Citkowska Urszula

urszula.citkowska@knyszyn.pl

/85/7279986

 

REFERAT GOSPODARCZY

Kierownik Referatu Gospodarczego

Buńkowski Marcin

budownictwo@knyszyn.pl

/85/7279988

603348595

Zastępca Kierownik Referatu Gospodarczego

Masłowski Adam

adam.maslowski@knyszyn.pl

/85/7167039

669108038

Konserwator ds. wodociągowych

Perkowski Marcin

 

/85/7167039

605899316

Konserwator ds. wodociągowych

Snarski Wiesław

 

/85/7167039

 

Konserwator ds. kanalizacyjnych

Rafałowski Andrzej

 

/85/7167031

 

Konserwator ds. kanalizacyjnych

Magnuszewski Zdzisław

 

/85/7167031

605899771

Mechanik samochodowy

Kitlas Zbigniew

 

 

 

Robotnik gospodarczy

Anszczak Jan

 

 

605899484

Robotnik gospodarczy

Zalewski Tadeusz

 

 

605899632

Robotnik gospodarczy

Daniszewski Rafał

 

 

 

Robotnik gospodarczy

Wysocki Dariusz

 

 

605899295

Robotnik gospodarczy

Bartulewicz Jan

 

 

 

Robotnik gospodarczy/palacz

Woźniewski Dariusz

 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Suska Maria

usc@knyszyn.pl

/85/7279992

663910701

Inspektor ds. obywatelskich

Pukszta Agnieszka

agnieszka@knyszyn.pl

/85/7279992

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2016-06-22

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-11

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-07-30

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2003-09-11