Rejestry, ewidencje, archiwa

 Rejestry, ewidencje i archiwa  prowadzone w Urzędzie Miejskim w Knyszynie:

Nr pokoju tel. rejestry uwagi
Nr 109 85 727 99 71

- przesyłek wpływających i wychodzących,

- skarg i wniosków

- zarządzeń wewnętrznych Burmistrza,

- udostępniania informacji publicznej,

- pieczęci,

- upoważnień, pełnomocnictw,

- książki kontroli

Nr 102 85 727 99 86 Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Knyszyn
Nr 102 85 727 99 86

- 0002 sesje Rady Miejskiej w Knyszynie,

- 0007 uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie,

- 0012 posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy - komisje stałe rady miejskiej w Knyszynie

- 0050 zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Burmistrza określa Statut gminy Knyszyn. Zgodnie z § 105 statutu dokumenty  udostępnia się w w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
Nr 9 85 727 99 88

- rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

ewidencja dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich

Nr 4 85 727 99 92

- Rejestr dowodów osobistych,

- Rejestr instytucji kultury,

- Rejestr mieszkańców,

- Rejestr wyborców,

- Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

 

 

- księga rejestrowa obiektów kultury

Nr 10 85 727 99 94

- Ewidencja obowiązku nauki,

- Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

 

 Dostęp do dokumentów podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, z Kodeksu Postępowania Administracyjnego jak też w sprawach gdzie Rada lub komisja przyjęła wyłączenie jawności w danej sprawie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2004-10-01

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2004-10-04

Data modyfikacji: 2024-05-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2004-10-04