Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Wykaz nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży

 

Knyszyn, 27.04.2015 r.

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY

I PROMOCJI GMINY

Gk. 6840.1.2015

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KNYSZYNA

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2015r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro urzędu) wywieszono WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - objęty Zarządzeniem Nr 53/15 Burmistrza Knyszyna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży:

 

Położenie: Knyszyn, rejon ul. Białostockiej (działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej), nr geodezyjny: 985/30 o powierzchni 0.1678 ha

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9

REFERATU INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

Urzędu Miejskiego w Knyszynie

przy ul. Rynek 39. Tel. 85 727 99 86, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

 

Załączniki:
Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-28
Data publikacji: 2015-04-28
Data modyfikacji: 2015-04-28
Drukuj