Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Knyszyn, dnia 14 lipca 2014r.

 

 

Gk. 6730.22.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 – t.j.) w zw. z art. 52 oraz art. 64 ustawy z dnia 2 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., Nr 647 - j.t.), zawiadamiam, że dnia 01 lipca 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Daniłowskiego, ul. R. Dmowskiego 5, 19 – 120 Knyszyn w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 2544, obręb Knyszyn – miasto po granicy z działkami 2546, 2545, 2536 i 2537, obręb Knyszyn – miasto.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w REFERACIE INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 w pokoju nr 10. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania (zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Autor: Urząd Miejski w Knyszynie
Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-15
Data publikacji: 2014-07-15
Data modyfikacji: 2014-07-15
Drukuj