Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

 

OBWIESZCZENIE

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie zwołuje w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta ufundowania pomnika knyszyńskich ofiar Katynia oraz uroczystości z okazji
  75-tej rocznicy zbrodni katyńskiej.
 3. Wyrażenie opinii w sprawach: rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Czesława Kudzinowskiego w Knyszynie i utworzenia oddziału sportowego w kl. IV Szkoły Podstawowej ZSO w Knyszynie w roku szkolnym 2015/16.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie nadania imienia Pułkownika Witolda Pileckiego Gimnazjum w Knyszynie. 
 5. Projekty uchwał w sprawach:
  1. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn,
  2.  ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Knyszyn.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji przystąpienia gminy Knyszyn do nowej Lokalnej Grupy Działania.
 7. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji organizacji na terenie gminy Knyszyn Międzynarodowego Rowerowego Maratonu Kresowego
 8. Omówienie planów organizacji Dni Knyszyna w 2015 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad. 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

   Agnieszka Kakareko

Autor: Przewodniczący Komisji
Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-27
Data publikacji: 2015-02-27
Data modyfikacji: 2015-02-27
Drukuj