Knyszyn, 2017-11 -16

 

Rada Miejska w Knyszynie

Or. 0002.27.2017

   Obwieszczenie

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

4.      Przedstawienie informacji Wojskowego Komendanta Uzupełnień na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. 

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Informacja Burmistrza z działalności gminy w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały Nr XXVI/215/17 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Witolda Pileckiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pułkownika Witolda Pileckiego,   

b)      zmiany uchwały Nr XXVI/216/17 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.

c)      zmiany uchwały Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Knyszyn,

d)     określenia stawek podatku od nieruchomości,

e)      zmiany uchwały Nr XXII/175/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontów i przebudowy chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Knyszyn,

f)       udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,      

g)      dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.                 

h)      rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

8.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/17.

9.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

10.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11.  Wolne wnioski.

12.  Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

13.  Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady Miejskiej

    Irena Wysocka

 

UWAGA!!! Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady miejskiej w Knyszynie odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/17.
 3. Projekty uchwał w sprawach:
 4. zmiany uchwały Nr XXVI/215/17 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Witolda Pileckiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pułkownika Witolda Pileckiego,
 5. zmiany uchwały Nr XXVI/216/17 Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.
 6. zmiany uchwały Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Knyszyn,
 7. określenia stawek podatku od nieruchomości,
 8. zmiany uchwały Nr XXII/175/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontów i przebudowy chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Knyszyn,
 9. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 10. dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski
 13. Przyjęcie protokołu Nr 22/17 ze  wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej
  w Knyszynie.
 14. Zakończenie obrad.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2017-11-16

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-11-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-11-17