Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Ogłoszenie o I wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Knyszynie

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie zwołuje pierwsze posiedzenie: Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności GospodarczejKomisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  oraz Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie, 

które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie z nastepującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego (danej) Komisji.
  3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego (danej) Komisji
  4. Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2015-2018.
  5. Budżet gminy Knyszyn na 2015 r.
  6. Omówienie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Knyszyn.
  7. Sprawy różne.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-16
Data publikacji: 2014-12-16
Data modyfikacji: 2014-12-16
Drukuj