ZARZĄDZENIE NR 185/20

Burmistrza Knyszyna  z dnia 6 lipca 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności handlowej, jarmarków, kiermaszów i organizowania imprez okolicznościowych na terenie targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §  3 ust 6 Regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Knyszynie będącego załącznikiem do uchwały NR XXXV/286/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3720, 4858, z 2019.3638) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie działalności handlowej, jarmarków, kiermaszów i organizowania imprez okolicznościowych na terenie targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie w soboty w okresie do 30 września 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Krzysztof Chowański

Data wytworzenia: 2020-07-06

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-07-06