Data wydania 2010-12-15

Zarządzenie Nr 1/10

Burmistrza Knyszyna

z dnia 15 grudnia 2010 r.

                                                                                              w sprawie zmian do projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2011-01-10

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-01-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2011-01-10