Raport o stanie Gminy Knyszyn za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) Burmistrz Knyszyna w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawił Radzie Miejskiej w Knyszynie Raport o Stanie Gminy Knyszyn za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o Stanie Gminy Knyszyn za 2018 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Knyszyn za 2018 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 13:00.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-06-12