Raport o stanie Gminy Knyszyn za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) Burmistrz Knyszyna w terminie do 31 maja 2022 roku przedstawił Radzie Miejskiej w Knyszynie raport o stanie Gminy Knyszyn za 2021 rok.

W debacie nad Raportem o Stanie Gminy Knyszyn za 2021 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2022-05-31

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-06-12