Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Burmistrz Knyszyna w terminie do 31 lipca 2020 roku przedstawił Radzie Miejskiej w Knyszynie Raport o Stanie Gminy Knyszyn za 2019 rok.

W debacie nad Raportem o Stanie Gminy Knyszyn za 2019 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o Stanie Gminy Knyszyn za 2019 rok odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Robert Kondrakiewicz

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-07-30