Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Knyszyn

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY KNYSZYN

 

Szanowni Państwo,

Gmina Knyszyn przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie koncentrować się na najbardziej problemowych (zdegradowanych) obszarach gminy oraz przedstawiać będzie spójną wizję obszaru zdegradowanego po wyjściu z kryzysu.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych, kulturalnych, czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy!!!

Wszelkie informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Knyszynie, tel. 85 727 99 85, e-mail: rewitalizacja@knyszyn.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa.

link do uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 :

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-299-4243-2018-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-dnia-2018-06-05.html 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Aneta Molska

Data wytworzenia: 2017-01-18

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2023-12-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-01-18