Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Knyszynie

 

Zgodnie z rozporządzeniem

 

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

 

esp.knyszyn.pl

Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

 

II. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

 

sekretariat@knyszyn.pl

 

<

III. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Knyszynie na następujących nośnikach danych:  

    a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;  

    b) płyta CD/DVD.   

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

<

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

  2.  W przypadku ESP na platformie ePUAP wielkość załącznika do wiadomości nie może przekroczyć 3,5MB. Wielkość wiadomości nie posiada ograniczenia.                                                  W przypadku ESP na platformie CU WROTAPODLASIA przy składaniu wniosku obowiązuje limit 5MB. Limit ten dotyczy wniosku wraz z załącznikami.

  3.   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-01-19

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-01-19