Urząd Miejski

Czas pracy Urzędu Miejskiego w Knyszynie:

poniedziałek od godziny  8:00 - do godziny 16:00

wtorek - piątek od godziny 7:30 - do godziny 15:30

 

Burmistrz Knyszyna przyjmuje interesantów (w tym w sprawach skarg i wniosków) w następujących dniach tygodnia:

 poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:15

 czwartek w godzinach 8:00 - 10:00

 

Zastępca Burmistrza Knyszyna przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów i Pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Burmistrz Knyszyna oraz Sekretarz Gminy udzielają zainteresowanym informacji w sprawie działalności organów gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 w każdy czwartek w godzinach 10:00 - 12:00 oraz 15:00 - 16:00

Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz koordynowanie ich rozpatrywania należy do kompetencji Referatu Organizacyjnego. Przyjmowanie oraz rejestracja skarg i wniosków odbywa się w pokoju nr 12 (sekretariat).

 

Burmistrz Knyszyna informuje, że:

- zbiory aktów prawa miejscowego są wyłożone do wglądu w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Knyszynie w godzinach pracy Urzędu

- zbiory Dziennika Ustaw RP oraz Monitora Polski są wyłożone do wglądu w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Knyszynie w godzinach pracy Urzędu.

- informację oraz dokumentację związaną z działalnością Rady Miejskiej w Knyszynie oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Knyszynie w godzinach pracy Urzędu.

- informację i dokumentację związaną z działalnością Burmistrza Knyszyna można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Knyszynie w godzinach pracy Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kondrakiewicz - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2016-04-29

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-11

Data modyfikacji: 2016-07-26

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2003-09-11