Petycje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. 2014.1195)
Wejście w życie 6 września 2015 r.

Czym jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Kondrakiewicz Robert

Data wytworzenia: 2016-06-09

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-05-18

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-06-10