Data wydania 2011-08-16

ZARZĄDZENIE NR 54/11

BURMISTRZA Knyszyna

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Knyszynie

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Knyszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki i o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2011-09-20

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2011-09-20