ZARZĄDZENIE Nr 4 / 06

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia  29 grudnia 2006 r

            w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

        Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXVI / 193 / 05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian  w planie wydatków budżetowych

          1)    Zmniejszyć o kwotę 95 599 zł

           2)  Zwiększyć o kwotę 95 599 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

          1)   Plan dochodów ogółem -10 829 325 zł

          2)   Plan wydatków ogółem – 12 092 867 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę do Zarządzenia Nr 214/06 Burmistrza Knyszyna z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

           1)  W załączniku Nr 1  - “Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok” w związku z omyłkowym wpisem w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów jest kwota 67 965 zł, winno być 74 765 zł. W paragrafie 2888 jest kwota 4 672 zł, winno być
4 627 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2007-01-09