ZARZĄDZENIE NR 1/06

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 466 o powierzchni 1.9309 ha oraz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 229 o powierzchni 290 m2 położonych w obrębie miasta Knyszyna, stanowiących własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 2/06

  w sprawie cen i opłat za korzystanie z hali sportowej oraz sali sportowej mieszczących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

ZARZĄDZENIE NR 3/06

  zmieniajace Zarządzenie Nr 204/06 Burmistrza Knyszyna z dnia 13 października 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE NR 4/06

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2006-12-29