Zarządzenie Nr 243/10

Burmistrza Knyszyna

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

    § 1. Nie korzystam z przysługującego Gminie Knyszyn prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 399/6 o łącznej powierzchni 0,1198 ha – położonymi w Knyszynie przy ul. Pocztowej, gmina Knyszyn, powiat moniecki, województwo podlaskie – dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą Nr BI1B/00118438/7.

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-04-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-11-25