Zarządzenie Nr 1/06

z dnia 22 grudnia 2006 r.

          w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 466 o powierzchni 1.9309 ha oraz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 229 o powierzchni 290 m2 położonych w obrębie miasta Knyszyna,  stanowiących własność Gminy Knyszyn

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

Robert Sidorski                       - Przewodniczący

Iwona Dworzańczyk                - Członek

Robert Kondrakiewicz             - Członek

Krzysztof Bagiński                  - Członek

§ 2. Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2006-12-29