Zarządzenie Nr 40/03

Burmistrza Knyszyna

z dnia 13 sierpnia 2003r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 19, poz. 239, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683 i z 2003r. Nr 6, poz. 65) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej Pani Wandzie Czerep na okres od 1 września 2003r. do 29 lutego 2004r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

 

Burmistrz

mgr Andrzej Matyszewski

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bagiński

Data wytworzenia: 2003-08-13

Wprowadzający: Krzysztof Bagiński

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Krzysztof Bagiński

Data modyfikacji: 2003-11-21

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2003-11-21