Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 z roku 2018
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Knyszyna
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Knyszynie oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XXXV/ 286/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę o statucie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr III/12/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019 – 2022
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-09-29

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-11-30