Uchwała Nr I/1/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór radnego Zbigniewa Adama Niedzielewskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Obrad Radny

Andrzej Snarski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-09-29

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-11-30