1. Kontrola przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2011 r w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w zakresie listy obecnosci pracowników

- protokół kontroli

2. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w dniach od 2 do 15 czerwca 2011 w zakresie spraw administracyjno-finansowych

- protokół kontroli

- wystąpienie pokontrolne

3. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w dniu 19.10.2011 w zakresie prowadzenia kart drogowych w autobusach szkolnych

- protokół kontroli

4. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Knyszynie w dniach od 12 do 23 grudnia 2011r. w zakresie: realizacji procedur w zakresie celowosci zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkó w 2010 r., prawidłowości gospodarowania mieniem SP ZOZ w Knyszynie, realizacji zadań statutowych, dostepności i poziomu udzielanych świadczeń

- protokół kontroli

5. Kontrola przeprowadzona w dniach 16-18 sierpnia 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w zakresie wydatków dokonanych na podstawie dokumentów księgowych za m-c lipiec 2010r.

- protokół kontroli

6. Kontrola przeprowadzona w dniach 18-19 sierpnia 2011r. w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej w zakresie dokumentów księgowych za m-c październik 2010r.

- protokół kontroli

7. Kontrola przeprowadzona w dniach 29-31.08.2011r. w Knyszyńskim Ośrodku Kultury w zakresie: przyjętych wewnętrznych unormowań regulujacych zasady gosodarki finansowej oraz dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej na podstawie dowodów księgowych za miesiąc październik 2010r., zgodnosci sprawozdawczości z ewidencja księgową na dzień 31.12.2010r.

- protokół kontroli

8. Protokół z przeprowadzonej w dniu 07.11.2011r kontroli kasy Przedszkola w Knyszynie

- protokół kontroli

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-01-18

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-01-18

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-01-18