Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Knyszyn, siedzibach obwodowych komisji ...

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Knyszyna

z dnia 19 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Knyszyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Knyszyn-ulice: Goniądzka, Jana Zamoyskiego, ks. Edwarda Junga, Piotra Chwalczewskiego, Tykocka, Legionowa, Zamkowa, Królowej Bony, Adama Mickiewicza, Władysława Jagiełły, Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny, Polna, Królowej Jadwigi, Jagiellońska, Marii Konopnickiej, Osiedllowa, Pocztowa, Podlaska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, 11 Listopada, Wincentego Witosa, Rynek, Szkolna, Kościelna; Miejscowości: Czechowizna, Lewonie Kolonia

Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Knyszyn-ulice: Grodzieńska, Północna, Białostocka, Południowa, Obozowa, Nowa, Łąkowa, Starodworna, Miejscowość: Knyszyn-Zamek, Grądy, Wodziłówka, Cisówka Kolonia, Poniklica, Zofiówka, Nowiny Kasjerskie, Nowiny-Zdroje

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, Białostocka 36, 19-120 Knyszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Kalinówka Kościelna, Wojtówce, Guzy, Ogrodniki, Jaskra, Chobotki

Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej, Kalinówka Kościelna 36, 19-120 Knyszyn

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Knyszyna najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Knyszyna

 

Jarosław Antoni Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Kondrakiewicz Robert

Data wytworzenia: 2018-09-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-09-19