Nazwa rejestru

Stały Rejestr Wyborców

Rejestr prowadzi

Urząd Miejski w Knyszynie

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39, pok. 1

tel. 85 727 99 92

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941 z późn. zm).

 

Metryka strony

Udostępniający: Pukszta Agnieszka

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-15