Nazwa rejestru

Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym
i kartotecznym w formie:

  1. zbioru danych stałych mieszkańców,
  2. zbioru danych byłych mieszkańców,
  3. zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
  4. zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

Rejestr prowadzi

Urząd Miejski w Knyszynie

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39, pok. 1

tel. 85 727 99 92

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 388 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. 2015.783 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Z 2011 Nr 195, poz. 1153).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2011.243.1450).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Pukszta Agnieszka

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-15