Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2010r.

1.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Ustalenie sposobu i stopnia wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody z dnia 30.06.2008r.

Data przeprowadzenia kontroli

18.01.2010r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Pozytywnie z nieprawidłowościami

Zalecenia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Sposób wykonania zaleceń

Informacja o wykonaniu zaleceń

2.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola wniosku o przyznanie pomocy, o płatność, w etapie ex-post. Nr 1/313,322,323,9932/10

Data przeprowadzenia kontroli

01.04.2010

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

3.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Gospodarka materiałowa: ewidencja, warunki przechowywania i stan użyczonego sprzętu OC, stanowiącego mienie Skarbu Państwa, za okres od 2008 r. do dnia kontroli.

Data przeprowadzenia kontroli

21.10.2010

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Oceniono pozytywnie

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

4.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Temat kontroli

Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

28.09.2010r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Uporządkować, zewidencjonować i przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego akta odziedziczone spraw zakończonych oraz przesłać do Archiwum Państwowego w Białymstoku jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych akt. Kat. A. Uporządkować, zewidencjonować i przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego akta własne spraw zakończonych oraz przesłać do Archiwum Państwowego w Białymstoku 1 egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych akt. Kat A.

Uporządkować zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi oraz ustaleniami rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postepowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych  do archiwów państwowych dokumentację odziedziczoną kat. A przechowywaną w archiwum zakładowym oraz zabezpieczyć przez umieszczenie w pudłach z tektury bezkwasowej, a następnie przesłać do Archiwum Państwowego w Białymstoku ich ewidencję (spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych) w celu rozpoczęcia procedury przekazywania akt.

Sposób wykonania zaleceń

Powiadomiono o wykonaniu zaleceń w terminie

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-12-30

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-12-30