DOKUMENTACJA KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W 2009 R.

 

1. Kontrola przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Knyszynie:

Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne

 

2. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie:

Protokół z kontroli

3. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

- protokół kontroli

- wystąpienie pokontrolne

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-11

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-01-20

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-11