Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego

 

Urząd Miejski w Knyszynie posiada strukturę stanowiskową.

 

 

 Stanowisko

Nazwisko i imię pracownika

Dane kontaktowe

e-mail

tel. stacjonarny

tel. komórkowy

Burmistrz Knyszyna

Chmielewski Jarosław Antoni

burmistrz@knyszyn.pl

/85/7279971

 

Zastępca Burmistrza Knyszyna – Kierownik Referatu Gospodarczego

Chowański Krzysztof

burmistrz@knyszyn.pl

/85/7279971

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Kondrakiewicz Robert

sekretarz@knyszyn.pl

/85/7279981

 

Inspektor ds. organizacyjnych

Purzecka Dorota

sekretariat@knyszyn.pl

/85/7279971

 

Inspektor ds. szkolnictwa

Puławska Urszula Marta

oswiata@knyszyn.pl

/85/7279994

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, ochrony przeciwpożarowej

Kudzinowski Andrzej

rm@knyszyn.pl

/85/7279986

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Gołko Urszula

urszula.golko@knyszyn.pl

/85/7279985

 

Podinspektor ds. czystości i porządku

Kakareko Agnieszka

agnieszka.kakareko@knyszyn.pl

/85/7279985

 

Informatyk Urzędu

Krysiewicz Łukasz

informatyk@knyszyn.pl

/85/7279991

 

Kierowca samochodu ciężarowego

Kulikowski Zdzisław

 

 

605899138

Kierowca samochodu ciężarowego/palacz

Kuc Sławomir

 

 

605899137

Kierowca samochodu osobowego

Cimoch Andrzej

 

 

605899428

Sprzątaczka

Wróblewska Agnieszka

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Wilman Joanna

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Zajkowski Bolesław

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży

Gieniusz Ewelina

 

 

 

REFERAT FINASNOWY

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego

Płońska Barbara

skarbnik@knyszyn.pl

/85/7279982

663349887

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Sienkiewicz Agata

agata.sienkiewicz@knyszyn.pl

/85/7279989

 

Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości

Reszeć Mirosława

miroslawa.reszec@knyszyn.pl

/85/7279984

 

Młodszy referent ds. księgowości podatkowej

Wasiluk Iwona

iwona.wasiluk@knyszyn.pl

/85/7279984

 

Inspektor ds. płac

Mosiejewska Ilona Barbara

ilona.mosiejewska@knyszyn.pl

/85/7279976

 

Podinspektor ds. księgowości

Suchocka Ewa

ewa.suchocka@knyszyn.pl

/85/7279990

 

Podinspektor ds. księgowości

Zdanowicz Magdalena

magdalena.zdanowicz@knyszyn.pl

/85/7279990

 

Referent ds. podatków i opłat

Kołakowska Marta

marta.kolakowska@knyszyn.pl

/85/7279984

 

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy

Molska Anna Aneta

promocja@knyszyn.pl

/85/7279983

725760001

Podinspektor ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych

Rożko Edyta

nieruchomosci@knyszyn.pl

/85/7279983

 

Młodszy referent ds. rozwoju i promocji gminy

Citkowska Urszula

urszula.citkowska@knyszyn.pl

/85/7279986

 

REFERAT GOSPODARCZY

Zastępca Kierownik Referatu Gospodarczego – Kierownik stacji obsługi infrastruktury

Buńkowski Marcin

budownictwo@knyszyn.pl

/85/7279988

603348595

Zastępca Kierownika stacji obsługi infrastruktury komunalnej gminy

Purta Stanisław

stanislaw.purta@knyszyn.pl

/85/7167039

669108038

Konserwator ds. wodociągowych

Perkowski Marcin

 

/85/7167039

605589316

Konserwator ds. wodociągowych

Snarski Wiesław

 

/85/7167039

 

Konserwator ds. kanalizacyjnych

Rafałowski Andrzej

 

/85/7167031

 

Konserwator ds. kanalizacyjnych

Magnuszewski Zdzisław

 

/85/7167031

605899771

Mechanik samochodowy

Kitlas Zbigniew

 

 

 

Robotnik gospodarczy

Anszczak Jan

 

 

605899484

Robotnik gospodarczy

Zalewski Tadeusz

 

 

605899632

Robotnik gospodarczy

Daniszewski Rafał

 

 

 

Robotnik gospodarczy

Wysocki Dariusz

 

 

605899295

Robotnik gospodarczy/palacz

Woźniewski Dariusz

 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Suska Maria

usc@knyszyn.pl

/85/7279992

663910701

Inspektor ds. obywatelskich

Pukszta Agnieszka

agnieszka@knyszyn.pl

/85/7279992

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2016-06-22

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-11

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-08-04

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2003-09-11