Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

        POŚWIADCZENIE  OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA

                                                       ROLNEGO

                                             PODSTAWA PRAWNA

 1/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 2/ Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ) 3/ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

                                               WŁAŚCIWY ORGAN

                                      Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta

                                              WYMAGANE DOKUMENTY

                                         WNIOSEK (wzór formularza w załączniku)

                                         OŚWIADCZENIE (wzór formularza w załączniku)

                                         Dowód wniesienia opłaty skarbowej

                                             OPŁATA SKARBOWA

             OPŁATA  SKARBOWA ZA POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA 17, 00 PLN

                                                       TERMINY

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni

                                        MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

                    URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE, UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

                                 REFERAT ORGANIZACYJNY pokój nr 9

                                     Tel. 85 727 99 86     fax. 85 727 99 70                

                            e-mail: um@knyszyn.pl, strona internetowa: www.knyszyn.pl

                       godziny pracy urzędu: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

 

                                

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Citkowska Urszula

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-03-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-12-18