Zarządzenie Nr 270/14

Burmistrza Knyszyna

z dnia  14 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Knyszyn obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie gminy Knyszyn, dla celów głosowania korespondencyjnego, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Knyszynie (siedziba: Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-04-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-04-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-04-15