UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KNYSZYNIE

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2, § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Powołuję się obwodowe komisji wyborcze w gminie Knyszyn w wyborach do organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publiczej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Maria Suska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-10-27

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-10-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-10-27