Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Knyszynie

z dnia 05 listopada 2014r.

 w sprawie skreślenia kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnego

Na podstawie art. 436 § 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112, z późn. Zm.) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. Skreśla się Pana Alfreda Snarskiego – kandydata na radnego z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego Rady Miejskiej w Knyszynie w okręgu wyborczym nr 10, zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość z powodu rezygnacji kandydata. 

§ 2. Unieważnia się rejestrację listy kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Knyszynie w okręgu wyborczym Nr 10, zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ na tej liście pozostaje mniej nazwisk kandydatów niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście. 

§ 3. Uchwałę doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący komisji

Maria Suska

Zastępca Przewodniczącego

Maria Łempicka

Członkowie

1. Beata Bochenek

2. Mielechowicz Sylwia

3. Rafałowska Bożena

4. Rutkowska Anna

5. Tracz Iwona

6. Zdanowicz Magdalena

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-11-10

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-11-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-11-10