UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W KNYSZYNIE

z dnia   23 października  2014 R.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Knyszynie

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr  21, poz. 112 ze zmianami) Miejska  Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy — Kodeks wyborczy, w wyborach do Rady Miejskiej w Knyszynie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Nr  18  -           KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY 2014

Nr  19  -           KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNOŚCI GMIN   BIEBRZAŃSKICH

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji                                                                    Maria Suska

Zastępca Przewodniczącego                                                             Maria Łempicka

Członkowie                                                                                     Beata Bochenek

                                                                                                     Sylwia Mielechowicz

                                                                                                     Bożena Rafałowska

                                                                                                     Anna Rutkowska

                                                                                                     Iwona Tracz

                                                                                                     Magdalena Zdanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-10-21

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-10-21