KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

z dnia  27  sierpnia 2014 r.

 

o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania

zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

            Komisarz Wyborczy w Białymstoku informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów  wyborczych od następujących podmiotów :

komitetów wyborczych  stowarzyszeń  i organizacji społecznych;

-  komitetów wyborczych wyborców

Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 70 dnia przed wyborami   ( art. 402 § 1 i  art. 403 § 3 Kodeksu wyborczego). Uwzględniając, iż 70 dzień przed dniem wyborów wypada w niedzielę to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 8 września 2014 r.

Zawiadomienia, o których wyżej mowa przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 pok. 303, od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1615 .

Komisarz Wyborczy jednocześnie informuje, iż w dniu 6 września 2014 r. (sobota) będzie pełniony dyżur w godz. 9.00 - 13.00 (pok. 303) dla przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Białymstoku.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Komisarz Wyborczy  w Białymstoku

 

                                                                                                                                                         Bogdan Łaszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-08-27

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-08-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-08-27