ZARZĄDZENIE NR 51/15

BURMISTRZA KNYSZYNA

 

z dnia 20 kwietnia 20015r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. w następującym składzie:

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Knyszynie ul. Rynek 39

1) Ryszard Dworzańczyk  – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2) Justyna Osiecka – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3) Anna Baluk – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

4) Karolina Kulikowska – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5) Joanna Wilman – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

6) Piotr Bruszewski – Knyszyn – osoba uzupełniająca skład komisji

7) Dorota Purzecka – Knyszyn – osoba wskazana przez Burmistrza   

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Knyszynie ul. Rynek 39

1) Bożena Rafałowska – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2) Adam Krzysztof Tracz – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3) Monika Jabłońska – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

4) Marzena Zalewska – Zofiówka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5) Karolina Maria Bielska – Knyszyn – Knyszyn Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

6) Sylwia Homanowska – Grądy – osoba uzupełniająca skład komisji

7) Krystyna Piszczatowska – Knyszyn – osoba wskazana przez Burmistrza 

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Kalinówce Kościelnej nr 36

1) Magdalena Wysocka – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2) Bartłomiej Jakub Dzieszko – Ogrodniki – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

3) Barbara Połonowska – Kalinówka Kościelna – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

4) Wojciech Gurłacz – Kalinówka Kościelna – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5) Anna Rosińska – Knyszyn – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

6) Katarzyna Wnorowska – Chobotki – osoba uzupełniająca skład komisji

7) Dorota Iwona Marchalewicz – Knyszyn – osoba wskazana przez Burmistrza 

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

Burmistrz Knyszyna

 

/-/ Jarosław Antoni Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-04-21

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-04-21

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-04-21