INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku I

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Knyszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18 września 2019  r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie (sala konferencyjna).

§ 3

W dniu 18 września 2019  r. o godz. 15.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie (sala konferencyjna) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 3.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku I

 Jacek Malinowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Komisarz Wyborczy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2019-09-16

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-09-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-09-16