Zarządzenie nr 150/16

Burmistrza Knyszyna

z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w okręgu wyborczym Nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 283 § 5 w związku z art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Knyszyn w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r., w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publiczej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Załacznik

do Zarządzenia Nr 150/16 Burmistrza Knyszyna

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Knyszynie

Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn

 

Lp.

Imię, nazwisko

Miejscowość zamieszkania

Nazwa komitetu zgłaszającego

1

Urszula Marta Puławska

Knyszyn

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Bożena Rafałowska

Knyszyn

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Justyna Osiecka

Knyszyn

KWW Szary Obywatel

4

Katarzyna Czarkowska

Knyszyn

KWW „Praca i Przyszłość”

5

Anna Julia Jabłońska

Knyszyn

KW KORWiN

6

Anna Rosińska

Knyszyn

KW SAMOOBRONA

7

Purzecka Dorota

Knyszyn

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Knyszynie

Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn

 

Lp.

Imię, nazwisko

Miejscowość zamieszkania

Nazwa komitetu zgłaszającego

1

Marzena Zalewska

Zofiówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Ryszard Dworzańczyk

Knyszyn

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Adam Tracz

Knyszyn

KWW Szary Obywatel

4

Renata Urszula Pochodin

Knyszyn

KWW „Praca i Przyszłość”

5

K atarzyna Masłowska

Knyszyn

KW KORWiN

6

Joanna Wilman

Knyszyn

KW SAMOOBRONA

7

Piszczatowska Krystyna

Knyszyn

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kalinówce Kościelnej

Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej, Kalinówka Kościelna 36 19-120 Knyszyn

 

Lp.

Imię, nazwisko

Miejscowość zamieszkania

Nazwa komitetu zgłaszającego

1

Sylwia Mnich

Wojtówce

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Marzena Szaciło

Kalinówka Kościelna

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Beata Nowacka

Knyszyn

KWW Szary Obywatel

4

Magdalena Krynicka

Knyszyn

KWW „Praca i Przyszłość”

5

Marzena Kudrycka

Knyszyn

KW KORWiN

6

Magdalena Wysocka

Knyszyn

KW SAMOOBRONA

7

Dorota Iwona Marchalewicz

Knyszyn

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-02-15