Zarządzenie nr 149/16

Burmistrza Knyszyna

z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wskazuję osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym Nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w następujacym składzie:

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Knyszynie ul. Rynek 39:

1) Purzecka Dorota zam. ul. Osiedlowa 5 19-120 Knyszyn,

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Knyszynie ul. Rynek 39:

1) Krystyna Piszczatowska zam. ul. Białostocka 58 19-120 Knyszyn,

 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Kalinówce Kościelnej 36:

1) Dotota Iwona Marchalewicz zam. ul. Królowej Bony 2 19-120 Knyszyn,

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-02-15