Zarządzenie nr 105/15

Burmistrza Knyszyna

z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Powołuję się obwodowe komisje wyborcze w gminie Knyszyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publiczej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-10-06

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-10-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-10-06