Nazwa rejestru

Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zaświadczeń i zawiadomień z zakresu wydanych dowodów osobistych

Rejestr prowadzi

Urząd Miejski w Knyszynie

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39, pok. 1

tel. 85 727 99 92

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010.167.1131 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015.2012
    z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. 2015.783 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2011.243.1452 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Pukszta Agnieszka

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-08-13

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-08-13